Étel amelyet a férgek nem szeretnek


A párbajt délután tartják meg egy kaszárnyában, annak az embernek, aki a Kaszinót megsértette, nem szabad élve eljönni a helyszínéről. Az ezredes vállat vont. Jó, hát majd belelövök az ujságíróba, - mondta egykedvűen. De közben nagyon megéhezett. Éppen csak annyi volt izgalma, amely a halálos párbaj napján elfogta. Fertelmes, soha nem érzett éhség vett rajta erőt.

Éhes volt a gyomra, éhes volt a szája, félálomban forgatta a nyelvét, szájában soha nem érzett, soha el nem ért ételek ízeivel. Azt mondták neki, hogy az az ujságíró, akit a Kaszinó Angol-szobájában halálra ítéltek és az ítélet végrehajtását rábizták az ország legjobb céllövőjére: az ujságíró olyan koldus-szegény, hogy tepertőt vacsorázik esténként, papirosból, tizkörmével, a sót a mellénye zsebébe tartogatja és a retek, hagyma az íróasztala fiókjában várja, amíg a tepertőt elfogyasztja, jó borra persze nem telik neki, ezért messzi utakat tesz meg, amíg valamely olcsó kocsmát elér, ahol hideg bort löttyenthet égő gyomrába.

Az ezredes, aki legfeljebb annyit szokott gondolkozni az élet és halál étel amelyet a férgek nem szeretnek felett, mint egy bástya a sakk-játékban, fertelmesen megéhezett és olyan gusztusok vettek rajta erőt, mint az asszonyokon szokott bizonyos állapotokban.

Civilben volt, paraziták lélegeznek esőköpönyeg volt rajta, kanári-sárga cipője nyikorgott, bot-ernyőt vitt a kezében, benézegetett a csukott fiákerekbe, mert azt hitte, hogy álruhájában onnan nem ismeri fel őt senki, amint a párbaj előtt némi bolyongást tett az esős városban. Ezt az órát úgy sem mondja el soha senkinek, azért bizonyos habozás után, körültekintgetés, gyanakodások után végül csak elszánta magát és beugrott egy külvárosi hentesüzletbe.

Őszülő bajszának egykedvüen köszönt a hentesné, - az a mindenkori hentesné, a maga zsiradékos ruhájában, fehér kötényében, könyökig felgyűrt ruhájú, pállott karjaival. Az újján a karikagyűrű már elég mélyen be volt nőve, tehát régi háziasszonynak számitott, mint ahogy a faderekakban is elmélyednek a tavaszok jegygyűrűi. A tepertő éppen frissiben párolgott, szagoskodott, ingerkedett a hentesné apró orra előtt és az ezredes a tepertős tálra mutatott.

Különben nem állnék jót gyomra állapotáért.

Gyógytáp kutyáknak

Nem könnyű étel. A hentesné verseskönyvet vett elő, amelyből kiszakított néhány lapot, hogy staniclit formáljon belőlük.

Az ezredesnek eszébe jutott az ő ujságírója. Azt mondják, hogy az is verseket ír. Ismeri talán. Vajdának hívták Vajda Jánosnak. De csak nem állhat sokáig diskurzusban egy üllőiuti hentesnével. A hentesné még kiválogatott néhány húsos zöldpaprikát is egy kosárból, nagy darab barna kenyeret szelt le.

Az ezredes maga sem tudta, hogy miért engedelmeskedik ennek a sohase látott asszonyszemélynek. Egy simli meg egy cigány van cégérébe festve. Csak tessék nyugodtan odamenni: ott adnak sót is, bort is, - mondta a hentesné és már elgondolkozva nézett ki a nyitott ajtón, mintha újabb vevőket várna.

Az ezredes vadászkalapjához emelve a két újját, aztán bot-ernyőjét lóbálva kiment a hentesboltból, s alig vette észre, hogy odabent is ül az Arabs szürkéhez címzett kiskocsmában. Az embernek csak az első lépést kell megtenni a züllés útján, a második lépés már természetszerüleg következik. Az ezredes, a Kaszinó tagja valóban még álmában sem gondolhatta, hogy valaha az «Arabs szürke» vendége legyen.

És ime, most itt ül, veresteritékü asztal mellett, feketenyelű kést és villát, valamint porcelántányért tesz elébe egy felgyűrt ingújjú legény, aki voltaképen csak azért él, hogy a söröshordót félkézzel felemelje, ha majd megtelik a kocsma látogatókkal.

Hányinger, fogyás, hasmenés - tünetek, amik bélférgességre utalhatnak

A Jánosnak nevezett legény talán nem is értette meg az ezredes szavait, mert voltaképen már hosszabb idő óta várakozott a friss csapolásra, csak a klinikai szolgák megérkezését várta. Ezeknek az egyenruhás embereknek a megérkeztével adatott meg arra nézve a jel, hogy érdemes a hordót a szokott ceremóniák közepette csapra verni.

A lókereskedőknek, akik az egyik sarokasztalnál kártyáztak a termetes kocsmáros vezetése mellett, amúgy is inkább spriccer kellett, mert azt maguk mellé állíthatták a székre és a szivar- vagy pipahamut akkor halászhatták ki belőle, amikor éppen akarták. Az a néhány «futó» vendég, - bérkocsis, akinek erre volt fuvarja, hullaszállítókocsis, hivatalos étel amelyet a férgek nem szeretnek, postás, lóvasúti, akinek éppen erre volt dolga, amúgy sem szokott mást inni, mint bort, mert a borban több az érték, mint a sörben.

Csak a klinikai szolgák jelentették a komoly sörözőket, akiknek volt elég idejük a sörök elfogyasztásához és a sörök mellett szokásos beszédek meghallgatásához, - mert odaát amúgy is befejeződött a mindennapi boncolás, az életunt tanár véglegesen megmosta a kezét, megcédulázta a hullákat, amelyeket már végleg el lehet temetni, míg másokéra talán holnap is szükség lehet, hogy az ördög vinné el a szokásukat.

Mondom, a klinikai szolgák huzamosabb látogatóknak igérkeztek, miután dolgaikat elvégezték. János tehát mit sem felelt az ezredesnek.

Olvass tovább Mitől alakul ki a macskaszőr-allergia? A macskákat gyakran vádolják allergia okozásával. Tudósok felfedezték, milyen folyamat váltja ki a tüneteket, ez pedig lehetővé teheti a gyógyszeres kezelést. Olvass tovább Remek a kutyák memóriája Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói részletes kísérleti bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a kutyák emlékeznek az ember által korábban bemutatott feladatokra.

De talán az ezredes nem is várt feleletet, mert szótlanul kiteregette maga előtt a tepertőt tartalmazó papirosokat, a hűvös zöldpaprikákat, nagy élvezettel szelt a barna kenyérből és azon a ponton volt már, hogy hozzákezdjen a falatozáshoz, amikor János megint előlépett a mérőasztal mellől: - Sört vagy bort? János bólintott, mert tudta, hogy még egy korsóval kell lenni a tegnap megcsapolt hordóban.

Hangyák – Wikipédia

És már indult is a csap felé, amikor hirtelen megállott. Nem, mégsem adhatja oda az ezredesnek ezt a tegnapi sört, mert azt voltaképpen egy környékbeli házmesternek szánta, aki elcsapott a kezéről egy leányt, de azért minden este ideküldözgeti sörért a kisfiát.

Az ezredes felforttyant: - Volt maga katona? Így tanítják manapság a katonákat? Sört kértem, sörre van kedvem.

hogyan lehet egy férfit ellenőrizni Trichomonas miatt

Azt a A hullaszállító kocsisok és más alkalmi vendégek az ezredes asztala felé pillongtanak, aminthogy a söntésben és szalónokban egyformán szokásuk az embereknek a hangos szót meghallani.

Aki hangosan mer beszélni, az nem lehet mindennapi ember.

Az ütés után fürkésző pillantást vetett az ezredesre, aki az ő kocsmájában hangosan mer beszélni. A gazda valaha fiákkeres-mester volt, elég jó emberismerete volt, de még az ő tekintete se ismerte fel a kaszinó tagját a sárgacipős zsentleménben.

Hiszen ott volt már az új hordó a mérőasztal alatt, a klinikai szolgák bizonyosan megörvendeznek neki és beváltják igéretüket, amelyeket Jánosnak tettek arranézve, hogy falusi sógorasszonyát, aki egy régi pattanását akarja meggyógyíttatni, majd gondjaikba veszik.

Az ezredes pedig ezalatt a tiz ujjával eszegette a tepertőt.

Belső élősködők, amelyek az emberre is veszélyesek lehetnek

Egyik keményebbre volt sülve, a másik lágyan omlott el a szájában. Mint az élet, gondolta magában az ezredes és eszébe jutottak mindenféle fiatalkori évek, amikor vidéki garnizónokban szolgált és tisztiszolgájával a hónap vége felé titkon tepertőt hozatott a hentestől, otthon maradt, mintha már hadnagy korában is törzstiszti vizsgára készülődne, ahelyett, hogy követte volna bajtársai példáját, akik a nem fizetett vacsorához a nagyvendéglőben azért ittak meg annyi pezsgőt, mert a puszta vacsorakontót szégyelték volna.

Pezsgős-számlával garnirozni a hitelt: ezen igazán nem lehetett megütődni senkinek. Még borotválkozni is megtanult, mint mondá, csak azért, mert idegen kezet nem ereszt közel az arcához. A sámfákat maga verte be a csizmáiba, mert a legénye ügyetlen volt. A finom bajuszpedrőt pedig elzárta szekrényében, mert a tisztiszolga szemében egyszer alattomos pillantást vett észre a bajuszpedrős skatulya felé.

  • Gyógytáp kutyáknak akár 15% kedvezménnyel| campeurope.hu

Ó, ezek a régi tisztiszolgák még arra is hajlandók voltak, hogy az orvosságot bevegyék a gazdájuk helyett, de a bajuszpedrős skatulyának ellentállni nem tudtak. Az ezredes evésközben megemelte a söröskancsót és gyanakodva az ablak felé fordította: - Bizonyosan az a féreg milyen hőmérsékleten is, akit ma a másvilágra küldök, ilyent iszik, mert jobbra nem tellik neki!

rothadt lehelet fórum

S az ezredesnek ízlett a sör. Isten tudná megmondani, hogy mi az a legjobb gyógymód az emberek férgei ellen, amely az állott sörből fakad. Mintha a komló virágozna ki benne, mintha csillapítana, mérsékelne, jóllakatna ízével.

KRÚDY GYULA: UTOLSÓ SZIVAR AZ ARABS SZÜRKÉNÉL

Az állott sörnek éppen úgy vannak kedvelői, mint a frissen csapot sörnek. Miért isszák némely vidéken «csizmából» a sört, miután azt felhajtani amúgy sem tudja egyszerre senki?

  • Híd nyugatra Podcast
  • Hányinger, fogyás, hasmenés - tünetek, amik bélférgességre utalhatnak - EgészségKalauz
  • Paraziták a szervezetünkben: mikor gyanakodjunk? - HáziPatika

És az igazi sörivók, a rendes emberek miért nem kapnak mohón a frissen csapolt sör után, hanem kivárják megülepedését, miközben elgondolkozó szemmel nézik a kriglit? Van valami rejtély a sör körül, amely rejtélyre voltaképpen sohasem jő rá emberfia.

És a barna kenyér majdnem oly tüneményes volt, mint az egykori prófunt, amelyet valahol, valamerre egy hadgyakorlaton evett és a prófunton megérződött a nyergek és lószerszámok szaga. Most már barátságosabban tekintett körül az üllőiúti kiskocsmában, miután ama tintapocsékoló kivégzéséhez még éppen elegendő ideje volt.

Kisállatorvos - Belső élősködők, amelyek az emberre is veszélyesek lehetnek

Lekapta a fejéről pirosbojtos sapkáját, amelyet nem emelt meg senki előtt és meglengette azt a levegőben. Ezzel a durrantással bizonyára a felesége délutáni álmát akarta helyreigazítani, mert az asszonyok délutáni álmai lehetnek veszedelmesek is.

Néha megálmodják az igazat és akkor többé nem lehet beléjük visszacsókolgatni a régi lelket. Féltékenység szokta kínozni az ilyen délután alvó kocsmárosnékat, akik mindig azzal a gondolattal ugranak fel csak félig lehúzott éberlaszting cipőikben, hogy éppen most kapják rajta az urukat a szolgálóval való szerelmeskedésben. Lehet akármilyen tekintélyes, tiszteletreméltó multja egy kocsmárosnak, dicsekedhetik apjával, anyjával, akiktől családi erkölcsöt tanúlt: olyan kocsmáros még nem akadt a világon, akire méltán ne lett volna féltékeny a felesége.

Pedig ugyebár nehéz dolog egy kocsmárosnak elszökni a maga otthonából, hogy méltatlan szenvedélyeknek éljen? Pedig ugye nehéz eltévedni a maga kocsmájából más idegen kocsmákba, ahol persze hitelben lehet dorbézolni, mint szakmabelinek; hiába veszi el este a pénztárcát az asszony?

férgeket nem távolítják el

Pedig ugyan szinte a lehetetlenséggel határos, hogy egy ismert kocsmáros szerelmi kalandokba bonyolódhatnék a maga környékén, mert hiszen ez megakadályozná üzleti tevékenységében?

Az ezredes is szemügyre vette a kocsmárosnét. Jelenség ő, akit joga van minden vendégnek megszemlélni akár vérmes, akár jámbor gondolatok kíséretében. Az ezredes a következőket gondolta a kocsmárosnéról: - Nem egészen értéktelen asszony, habár persze Denise grófnőt vagy más ismerőseimet nem igen lehetne hozzá hasonlítani. Helyes volna, ha a nép és a polgárság asszonyai sok ilyenféle női lényt tartalmaznának Tundiillik az ezredesben még néha-néha felfrotyant a gőg, amikor a maga hivatottságára gondolt.

Voltaképpen ma délután egy embert kell kivégeznie, aki megsértette az ujságjában étel amelyet a férgek nem szeretnek kaszinót A mellénygombja tájékán azonban megmozdult valami idegszál, amelyről idáig vajmi keveset tudott és az idegszál megint fertelmes éhséget jelentett gazdájának.

Paraziták a szervezetünkben: mikor gyanakodjunk?

Ha babonás ember lett volna az ezredes: még tán valami különös intésre is gyanakodott volna. De nem volt babonás ember, ugyanezért hódolatteljes pillantásokkal kísérte a kocsmárosné mozdulatait, amelyek egyszerre rugalmasak lettek, amikor férjét csak kártyás cinkosok, nem pedig konyhai szolgálók étel amelyet a férgek nem szeretnek találta.

Nincs nagyobb szégyene egy asszonynak, mintha a saját szolgálójával csalja meg őt ura. A kocsmárosné jó kedélyhangulatában tehát vállalta, hogy az ismeretlen vendég fejbólintásait, köszöntgetéseit észrevegye. Az ezredes, mintha álmában beszélne, itt az Arabs szürke bolthajtása alatt így szólott: - Nem kell azt hinnie, asszonyom, hogy valóban az vagyok, aminek különös öltözetemben látszom. Igen rendes társadalmi állásom van, csak pillanatnyi körülmények kényszerítenek arra, hogy olyan ruhában mutatkozzam, mint bármely polgári egyén a városban.

Ismétlem, asszonyom, csak annyi az egész, hogy idő előtt fel ne ismerjenek, mielőtt dolgomat bizonyos úrral, bizonyos helyen ezen a környéken elintézem. És az ezredes ekkor valamely irányba mutatott, amelyről a kocsmárosné aligha találta ki, hogy az irányt az üllőiúti kaszárnyát jelenti.

A fogadósné a köténye zsebébe nyúlt és türelmetlenül megcsörgette a kulcs-csomagját. De az ezredes felélénkült: - Ez a dolog, az én ügyem pedig csak egyedül nagyságos asszonyra tartozik, - mond az ezredes hirtelen elhatározással.

Én például most valamely pörköltmaradékot szeretnék enni, mely délről a fazék fenekén maradt és jól összefőtt a maga levével. Nem baj, ha kissé megkozmásodott is.