Parazita jellemzése, Tisztelt látogatónk!


Ezért — a közös agrárpolitika KAP céljai elérésének elősegítése érdekében — meg kell tenni e sokféleség potenciáljának fenntartható módon történő megőrzésének, jellemzésének, begyűjtésének és hasznosításának biztosításához szükséges intézkedéseket. Ez a FAO élelmezési és mezőgazdasági növénygenetikai erőforrások megőrzésére és fenntartható használatára irányuló globális cselekvési tervének, valamint a Bizottság és a tagállamok által Ennek — a KAP szükségleteinek megfelelően — ki kell terjednie minden olyan növényi, mikrobás és állatgenetikai erőforrásra, beleértve az erdészeti genetikai erőforrásokat is, amely hasznos, vagy hasznos lehetne a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés számára, azzal a céllal, parazita jellemzése megőrizzék a genetikai erőforrásokat és növeljék a túl kevéssé használt állat- és növényfajták felhasználását a mezőgazdasági termelésben.

A meglévő létesítményekre és a nemzeti vagy regionális szinten végrehajtott, parazita jellemzése mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésével, jellemzésével, begyűjtésével és hasznosításával kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó valamennyi lényeges információt minden egyes tagállamban össze kell begyűjteni, és azokat a többi tagállam és a Közösség számára, valamint a nemzetközi szerződésekkel és megállapodásokkal összhangban nemzetközi szinten is — különösen a fejlődő országok számára — elérhetővé kell tenni.

Elő kell mozdítani a közösségi szintű értékhozzáadást a mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésével, jellemzésével, begyűjtésével és hasznosításával kapcsolatos, már folyamatban lévő tevékenységek összehangolásával és az ilyen jellegű, határokon átnyúló új kezdeményezések támogatásával.

E program Az új program keretében használandó vetőmagok és növényi szaporító anyagok forgalomba hozatala nem sérti a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, Az a pontban említett fellépések parazita jellemzése figyelembe véve adott esetben a bioföldrajzi térségek szempontjait — transznacionálisak, pinworms a hasnyálmirigyben azok közösségi parazita jellemzése előmozdítják vagy parazita jellemzése a regionális vagy nemzeti szinten végzett tevékenységeket.

bélféreg vermox

Nem tartalmazhatnak a természetvédelmi területek fenntartására irányuló támogatást. E cselekvések transznacionálisak. Az ajánlattételi felhívások tartalmát a Harmadik országban letelepedett vagy székhellyel rendelkező személyek, illetve testületek is nyújthatnak be ajánlatokat, amennyiben erről a A támogatási megállapodások megállapítják a cselekvések eredményeivel kapcsolatos jelentésekre, és az eredmények terjesztésére, védelmére és felhasználására vonatkozó részletes kritériumokat.

A csoport jelentését — a Bizottság megjegyzéseivel együtt — benyújtják az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

[TOP 10] EMBERI MUTÁCIÓ ✔ Ami Valóban Létezik! [LEGJOBB]

Kelt Luxembourgban, Walsh [1] HL L Támogatható cselekvések és területek A közösségi program a Közösség területén jelenleg létező genetikai erőforrások megőrzésére, jellemzésére, értékelésére, begyűjtésére, dokumentációjára, fejlesztésére és felhasználására irányul. Támogatható élő szervezetek a növények magvas növényekaz állatok gerincesek és egyes gerinctelenek és a mikroorganizmusok.

Mezővédő fásítás: érvek mellette és ellene

A program kiterjed az aktív növekedésű anyagokra és a nyugalmi állapotú anyagokra magvak, embriók, sperma és pollen egyaránt. Kiterjed mind az ex situ, mind az in situ, mind az on farm gyűjteményekre. Valamennyi anyagtípus támogatható, beleértve a termesztett és háziállatfajtákat, helyi fajtákat, tenyészanyagokat, genotípus-gyűjteményeket és vadon élő fajokat.

Elsőbbséget élveznek azok a fajok, amelyek a közösségi mezőgazdaságban, kertészetben vagy erdészetben gazdasági szempontból jelentősek valószínűleg jelentőssé válhatnak.

32004R0870

Előnyben részesül a genetikai erőforrások következő célú felhasználása: a a mezőgazdasági termelés diverzifikációja; b a termékminőség javítása; c a természeti és mezőgazdasági erőforrások fenntartható kezelése és használata; d a környezet és a vidék minőségének javítása; e új felhasználásra szánt és új piacokat nyitó termékek azonosítása. Parazita jellemzése gyűjtemények jegyzékbe vételét, és az új begyűjtés elkezdését követően, a programon belül lépéseket fognak tenni annak biztosítására, hogy az tartalmazza a felhasználóknak gazdálkodók, kertészek a termesztési módszerekkel, egyedi felhasználásokkal, feldolgozással, ízzel stb.

Az ízzel kapcsolatos információt nem szövegformátumban kell feljegyezni, hanem — amennyire lehetséges — a dokumentációt és a kapcsolódó adatbázisrendszerben az adatok könnyű visszakereshetőségét lehetővé tevő szabványosított módon. A program keretében elvégzett valamennyi cselekvés összhangban van a vetőmagvak és szaporítóanyagok forgalomba hozataláról és a közös katalógusról szóló közösségi jogszabályokkal, valamint a Közösségben hatályos növény-egészségügyi, állat-egészségügyi és állattenyésztési szabályokkal.

Megfelelő — a KAP célkitűzéseivel és a Közösség nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban lévő — lépéseket kell tenni a mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzése, jellemzése, értékelése, begyűjtése, dokumentációja, fejlesztése és felhasználása terén végzett munka bármely olyan eredményének terjesztésére és hasznosítására, amely hozzájárulhat e célok és kötelezettségvállalások eléréséhez.

emberi betegség helminták

A fő célkitűzés a Közösségben a genetikai erőforrások jelenlegi és jövőbeni végfelhasználói számára történő hatékony és gyakorlati támogatás nyújtása. Kizárt tevékenységek és területek Az alábbi tevékenységek kifejezetten nem jogosultak közösségi pénzügyi támogatásra e program keretében: elméleti tanulmányok, hipotézisek ellenőrzésére végzett tanulmányok, eszközök vagy eljárások javítására végzett tanulmányok, nem vizsgált módszerekkel vagy "modell" rendszerekkel kapcsolatos munka és minden más kutatási tevékenység.

Az ilyen tevékenységek a Közösség kutatás- és technológia-fejlesztési keretprogramjaiban vehetők figyelembe. Már létező módszereknek a rendelet keretébe tartozó tevékenység céljához történő igazítása azonban esetlegesen a közösségi program parazita jellemzése támogatásra jogosultnak tekinthető.

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramja szerinti támogatásra jogosult tevékenységek nem támogathatók. Az alacsonyabb rendű állatokkal, növényekkel és mikroorganizmusokkal — ideértve a gombákat is — kapcsolatos tevékenységek csak akkor támogathatók, ha e szervezeteket szárazföldön tenyésztik vagy termesztik, és mezőgazdasági felhasználásra alkalmasak vagy alkalmasak lehetnek, beleértve a mezőgazdaságban a lehető legszélesebb értelemben vett, biológiai védekezési eszközként történő felhasználásra megfelelő szervezeteket is.

Kivételeket tesznek azokban az egyedi esetekben, amikor meghatározott gén-gén kapcsolat áll fenn egy parazita vagy szimbiózisban élő szervezet és a gazdaszervezet között, és amikor mindkét szervezetet meg kell őrizni. Az anyag begyűjtése és beszerzése a fent előírt prioritásokra is figyelemmel történik.

Környezetgazdálkodás

Tevékenységtípusok A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésére, jellemzésére, értékelésére, begyűjtésére, dokumentációjára, fejlesztésére és felhasználására irányuló paraziták a cseresznyén program végrehajtása célirányos fellépéseket, összehangolt cselekvéseket és kísérő intézkedéseket tartalmaz. A következő tevékenységek részesülnek támogatásban: 3. Célirányos fellépések A parazita jellemzése genetikai erőforrások ex situ, in situ és on farm való megőrzésére, jellemzésére, értékelésére, begyűjtésére, dokumentációjára, fejlesztésére és felhasználására irányuló fellépések célja a regionális vagy nemzeti szinten végrehajtott munka közösségi szintű támogatása vagy kiegészítése.

E fellépések transznacionálisak és adott esetben figyelembe veszik a bioföldrajzi régiós szempontokat is.

Fonálférgek

E fellépések nem tartalmazhatnak a természetvédelmi területek fenntartására irányuló támogatást. E fellépéseknek értéket ismeretek terjesztése, felhasználás növelése, módszerek javítása, tagállamok közötti csere kell hozzáadniuk a nemzeti vagy regionális szinten már finanszírozásban részesülő veszélyeztetett fajokra, őshonos, termesztett vagy tenyésztett fajtákra irányuló agrár-környezetvédelmi rendszerekhez például: genetikai sokféleség és az adott fajták közötti távolság jellemzése, helyi termékek felhasználása, a programirányítók közös pontjainak koordinációja és kutatása.

E fellépéseket főszabályként a Közösségben letelepedett résztvevőknek kell elvégezniük és azokat e programmal — adott esetben a világ más régióinak szervezeteivel partneri együttműködésben — kell finanszírozni. Elsőbbséget kell élvezniük a legalább két — eltérő tagállamban letelepedett — nem kapcsolt résztvevő részvételét előíró fellépéseknek.

Elő kell mozdítani az európai genetikai erőforrások terjesztését és parazita jellemzése a nem teljesen kihasznált fajok felhasználásának és a genetikai erőforrások széles skálájának a fenntartható mezőgazdasági termelésben történő növelésének céljából.

tranzit tisztítás a parazitákról vélemények

A növénygenetikai erőforrások vonatkozásában az EPGRIS-kezdeményezés keretében már rendelkezésre áll vagy fejlesztés alatt áll a nemzeti nyilvántartásoknak a nemzeti nyilvántartásokon alapuló ex situ gyűjteményeket génbankokin situ eszközöket erőforrások és adatbázisokat tartalmazó decentralizált, állandó és széles körben interneten elérhető európai hálózata.

Ki kell alakítani és tovább kell fejleszteni az európai országokban található ex situ gyűjtemények nemzeti nyilvántartását, valamint ki kell fejleszteni az in situ erőforrások géntartalékok vagy génmegőrző egységek nyilvántartásait is.

A nemzeti nyilvántartások alapján, és figyelembe véve az Euforgen hálózati program tevékenységeit is, létre kell hozni az erdészeti genetikai erőforrások — beleértve az in situ erőforrásokat géntartalékok és génmegőrző egységek és az ex situ gyűjteményeket is — decentralizált, állandó és széles parazita jellemzése interneten elérhető európai nyilvántartását. A parazita jellemzése tartott állatgenetikai erőforrások esetében az erőfeszítéseknek elsősorban az adminisztratív szempontokra a finanszírozás eredete és státusza, a fajták állapota és veszélyeztetettsége, a törzskönyvek helye vonatkozó nemzeti nyilvántartások európai hálózatának létrehozására kell irányulniuk, amelyet a haszonállatok genetikai erőforrásainak AnGR kezelésére vonatkozó globális stratégia információs rendszerével DAD-IS összhangban kell kezelni.

Az állatgenetikai erőforrások ex situ gyűjteménye vonatkozásában sperma, embriók ki kell alakítani a nemzeti nyilvántartások interneten elérhető hálózatát és egy, legalább az útlevél adatait tartalmazó európai keresőkatalógust.

A nyilvántartásnak elsősorban a Közösségben begyűjtött mezőgazdasági genetikai erőforrások létesítményeinek tárolás és megőrzés létrehozását, rendszeres naprakésszé tételét és rendszeres közzétételét kell tartalmaznia, valamint az e genetikai erőforrások megőrzésére, jellemzésére, értékelésére, begyűjtésére, dokumentációjára, fejlesztésére és felhasználására irányuló tevékenységek felsorolását.

Az önálló belépések minimális útlevéladatai szintén felvehetők a nyilvántartásba. A mikrobás genetikai erőforrások vonatkozásában a Biológiai erőforrások Európai Központjainak Hálózata EBRCN keretében létre kell hozni az ex situ és in situ erőforrások nemzeti nyilvántartásainak interneten elérhető hálózatát. A program ösztönözni fogja a tagállamok hatáskörrel rendelkező szervezetei közötti rendszeres információcserét, különösen a rendelkezésre álló parazita jellemzése erőforrások eredete és egyéni jellemzői tekintetében.

Ez hozzájárul a nemzeti nyilvántartások — a Közösségben megőrzött genetikai erőforrások gyűjteményéhez és az ahhoz kapcsolódó tevékenységekhez útmutatóként szolgáló — hálózatának létrehozásához. A nemzeti nyilvántartások hálózatának célja a közösségi és a nemzeti tevékenységek támogatása és a megőrzött anyag lehető legszélesebb körű megismerésének és felhasználásának ösztönzése.

A nem kormányzati szervezetek kapacitásának kiépítésére, a nyilvántartások létrehozására és ellenőrzésére, a tagállamok hatáskörrel rendelkező szervezetei közötti rendszeres információcserére, valamint a rendszeres kiadványok és jelentések elkészítésére vonatkozó kiadásokat a program végrehajtására kijelölt összes előirányzatból kell fedezni.

Összehangolt cselekvések Az összehangolt cselekvések célja, hogy — parazita jellemzése szemináriumok szervezése és jelentések készítése révén — javítsák a tagállamokban parazita jellemzése folyamatban lévő, mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésére, jellemzésére, értékelésére, begyűjtésére, dokumentációjára, fejlesztésére és felhasználására irányuló önálló nemzeti, regionális, helyi tevékenységek közösségi szintű koordinációját.

Az összehangolt cselekvések tematikus kérdésekre meghatározott kultúrák vagy állatgenetikai erőforrások vonatkozó koordináló — szakosodott technikai csoportok által végzett — tevékenységeket is tartalmazhatnak. Az összehangolt cselekvések transznacionálisak. Kísérő intézkedések Az egyedi kísérő intézkedések az alábbiakra kiterjedő tájékoztató, információterjesztési és tanácsadó tevékenységeket tartalmazhatnak: - szemináriumok, technikai konferenciák, munkaértekezletek, nem kormányzati szervekkel, más érdekelt szervekkel és felekkel való alkalmi találkozók szervezése, - szakértők számára szervezett tanfolyamok és mobilitási programok, - technikai jelentések elkészítése, - az eredmények piac felhasználók általi felhasználásának előmozdítása.

Célirányos fellépések: további részletek a támogatható területekről 4. Növényi kultúrák genetikai erőforrásai 1 A növényi kultúrák genetikai erőforrásaira in situ és ex situ vonatkozó nemzeti nyilvántartások állandó és széles körben interneten elérhető hálózatának kifejlesztése; az európai kutatási katalógus EURISCO naprakésszé tétele és fejlesztése.

Erdészeti genetikai erőforrások 1 Olyan erdészeti genetikai erőforrásokra vonatkozó nemzeti nyilvántartások állandó és parazita jellemzése körben interneten elérhető hálózatának létrehozása, amelyeket Európában a fenntartható erdőgazdálkodásban használnak vagy hasznosak lehetnek. Az információ, a genetikai anyagok és a tenyészállatok cseréjére vonatkozó szabályok megállapítása. Kísérő intézkedések 8 —Szemináriumokat, technikai konferenciákat, nem kormányzati szervezetekkel és más, jelentős érdekeltséggel bíró felekkel való találkozókat, tanfolyamok szervezését és technikai jelentések parazita jellemzése magában foglaló tájékoztatás, terjesztés és tanácsadó tevékenység.

kezelés az emberi test élősködői ellen