A férgeket semmilyen módon nem távolítják el, Az Apple Térképek használatának feltételei


A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy időnként frissítse vagy módosítsa a jelen API Feltételeket és bármely hivatkozás útján azok részét képező dokumentumot. Ezeket a feltételeket a A Power BI API dokumentációjában leírtaknak megfelelően Önnek meg kell adnia az Azure Active Directory-tól kapott ügyfél-azonosítót; a Microsoft blokkolni fogja az érvénytelen ügyfél-azonosítójú kéréseket.

A Power BI adatai és formátuma felett kizárólag és teljes mértékben a Microsoft rendelkezik. A Microsoftnak jogában áll, hogy saját belátása szerint bármikor és bármilyen okból visszautasítson a Power BI API használatára irányuló bármely kérést. A Microsoft nem tartozik felelősséggel Önnek semmiféle olyan kárért, amely a Microsoftnak abból a döntéséből származik, hogy elutasított egy ilyen kérést.

Licenc alapján történő használat és korlátozások. A Power BI API a Microsoft tulajdona, és a Microsoft azt önnek az egész világra kiterjedően az alábbi korlátozás kivételévelnem kizárólagosan, az allicencbe adás kizárásával licencbe adja a jelen feltételek és kikötések rendelkezéseinek megfelelően.

A férgeket semmilyen módon nem távolítják el

A Microsoft fenntart minden itt Önnek kifejezetten át nem engedett jogot. A Microsoft a jelen API Feltételek által tartalmazott feltételeknek és kikötéseknek megfelelően nem kizárólagos, allicencbe nem adható jogot ad Önnek arra, hogy a Power BI API-t az Ön alkalmazásainak fejlesztéséhez, teszteléséhez, terjesztéséhez és támogatásához használja. Védjegyek használata. Ön a Microsoft kifejezett írásos hozzájárulása nélkül nem használhatja a Power BI védjegyeit és emblémáit. Sebességkorlátok és adatmezőkre vonatkozó korlátozások.

Ön tudomásul veszi, hogy sebességkorlát és az alkalmazásonként vagy a Power BI API-t használó szolgáltatásonként megjelenő adatmezőkre vonatkozó korlátozás van érvényben, és Ön vállalja, hogy mindig betartja a sebességre és az adatmezőkre vonatkozó korlátozásokat. Ezeket a sebességkorlátokat és korlátozásokat a Microsoft saját belátása szerint időnként módosíthatja; ezek a módosítások közzétételükkor azonnal hatályba lépnek. Ön nem próbálhatja meg megkerülni a Szabályozás betartatása érdekében bevezetett egyetlen technikai intézkedésünket sem, továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy az olyan programozási módszerek, amelyeknek célja a sebességkorlát túllépése vagy ledöntése ideértve az adatok gyorsítótárának fenntartását isa jelen API Feltételek megsértésének tekintendők.

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy a Power BI API egymást követő több verzióját is kibocsássa, és hogy megkövetelje, hogy Ön mindig a legfrissebb verziót szerezze be és használja. A szolgáltatás korlátozásai és feltételei. Ilyen eszköz lehet például a kéretlen üzenetek megakadályozását és a biztonság növelését szolgáló szűrők használata.

Képnevek platyhelmintekkel

Ezek az eszközök meggátolhatják vagy megszakíthatják a Power BI API Ön általi használatát, de Ön nem kerülheti meg, illetve nem próbálhatja meg kijátszani vagy kikapcsolni az ilyen technikai vagy egyéb eszközök egyikét sem. A Microsoft jogai.

a férgeket semmilyen módon nem távolítják el férgek a vizelet inkontinenciájában

Megkülönböztető jelzések; Jogi Nyilatkozatok. A Power BI API-n keresztül Önnek adott képek a Microsoft és a Microsoft partnereinek védett neveit, védjegyeit, szolgáltatási jegyeit, emblémáit, tartományneveit és egyéb megkülönböztető márkajellemzőit tartalmazhatják.

a férgeket semmilyen módon nem távolítják el kijöhet e a féreg a torkán keresztül

Ön nem törölheti ki és semmilyen módon nem változtathatja meg ezeket a védett neveket, védjegyeket, szolgáltatási jegyeket, emblémákat, tartományneveket és egyéb megkülönböztető márkajellemzőket. Ön vállalja, hogy megtartja, és nem távolítja el, nem módosítja, nem fedi el és nem változtatja meg a Szolgáltatáson keresztül biztosított semelyik képen található egyik hivatkozást vagy nyilatkozatot sem.

A számítógépes vírusok típusai - ismerje meg a veszélyeket!

Magatartási szabályzat. Ön vállalja, hogy a Power BI API-t kizárólag jogszerű és helyénvaló célok érdekében és a jelen API Feltételeknek és bármely alkalmazandó szabályzatnak vagy útmutatásnak megfelelően használja.

Megfelelő magatartás. A Power BI API használata és alkalmazások fejlesztése során Ön köteles: · betartani a törvényeket, · betartani az általunk adott magatartási szabályzatban és egyéb értesítésekben előírtakat; · titokban tartani a szolgáltatási fiókokhoz tartozó összes jelszót; · azonnal értesíteni bennünket, ha a Power BI Szolgáltatással és a Power BI API-val kapcsolatos biztonsági résről szerez tudomást.

Az Apple Térképek használatának feltételei

Tiltott használat. A jelen API Feltételek nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely az internetes felhasználók személyazonosításra alkalmas adatainak gyűjtésére vagy a felek közötti továbbítására vonatkozik.

Önnek a férgeket semmilyen módon nem távolítják el minőségű online adatvédelmi házirenddel kell rendelkeznie webhelyeire és a Power BI API-t elérő alkalmazásaira vonatkozóan. Ennek az adatvédelmi házirendnek teljes, pontos és világos rendelkezéseket kell tartalmaznia legalább a cookie-k és a hasonló technológiák elhelyezésére, használatára és olvasására vonatkozóan, továbbá az Ön webhelyei és alkalmazásai felhasználóinak tevékenységéhez kapcsolódóan Ön által gyűjtött és felhasznált adatokra vonatkozóan.

Felhasználók hitelesítése és biztonság. A Microsoft nagyon komolyan veszi a felhasználók biztonságát és személyes adatainak védelmét, Ön pedig vállalja, hogy minden szükséges segítséget megad nekünk annak érdekében, hogy az Ön Alkalmazása a jelen API Feltételekkel és bármely alkalmazandó jogszabállyal összhangban működjön.

a férgeket semmilyen módon nem távolítják el milyen kenet vesz az emberektől

A felhasználók hozzájárulásának megszerzése. Kizárólag Ön a felelős emberi paraziták gubó, hogy megszerezze a felhasználó olyan egyértelmű, kifejezett jóváhagyását, amely megengedi Önnek, hogy elérje az ilyen felhasználó Power BI API-fiókját, ideértve ha alkalmazható a felhasználóspecifikus adatok kinyerését, illetve az adatok beírását az ilyen felhasználó fiókjába.

Amikor Ön hozzáfér az ilyen felhasználó Power BI API-fiókjához, Ön köteles szigorúan tiszteletben tartani azt, hogy pontosan mire vonatkozik az Önnek adott kifejezett jóváhagyás.

a férgeket semmilyen módon nem távolítják el a paraziták általános gyógymódja

Kapcsolattartás és együttműködés. Önnek vagy annak a kapcsolattartónak, akit Ön a jelentkezésével együtt az Azure Active Directory-ba regisztrált biztonsági kérdések és problémák esetén mindig elérhetőnek kell lennie.

Bőrférgesség - csak egyszerűen

Ön úgy a férgeket semmilyen módon nem távolítják el meg ezt a nevet vagy kapcsolattartót, hogy az Azure Active Directory-ban frissíti az Ön bérlői adatait. Vírusokkal kapcsolatos óvintézkedések.

a férgeket semmilyen módon nem távolítják el helminták és helminthiasis

Az összes olyan anyagot beleértve a szoftvereket és férgek emberekben ascaris tünetek isamelyet Ön átad a Microsoft számára, ellenőrizni kell egy naprakész ipari szabvány internetes vírusellenőrző és féregtelenítő szoftverrel, és meg kell állapítani róla, hogy mentes a vírusoktól és a férgektől.

A Microsoftnak átadott semmilyen adat nem tartalmazhat hogyan hoztam parazitákat parancsfájt vagy kódot.

Ipari szabványok.

Milyen férgeket érez a végbélnyílásában?

Jó példa az elfogadhatatlan kiszolgálóra az, amelyik nyitott proxy-ként működik. Az elfogadhatatlan rendszerkiépítésre példa lehet az, amikor egy olyan kiszolgálót választ ki, amelyet egy, a biztonsági szabványoknak meg nem felelő biztonsági gyakorlatot folytató beszállító üzemeltet, és így Ön állíthatja, hogy az ilyen kiszolgáló nincs az Ön irányítása alatt, annak érdekében, hogy ne kelljen egy elfogadható kiszolgálót kiválasztania.

Önnek haladéktalanul be kell jelentenie a Rendszerének bármiféle észlelt biztonsági hiányosságát, illetve a Rendszerébe történt észlelt illetéktelen behatolást a Microsoftnak, írásban, a következő címre küldött e-mailben: devpbi microsoft. Ön a Microsofttal együttműködve azonnal kijavít bármilyen biztonsági hiányosságot, és azonnal bontja a kapcsolatot bármilyen behatolás vagy behatoló esetén. Ön semmilyen ilyen biztonsági hiányosság vagy behatolás esetén nem tesz nyilvános nyilatkozatot például a sajtóban, blogokon, hirdetőtáblákon stb.

A Rendszerhez való hozzáférés szabályozása. Az Ön Rendszer feletti irányításának vagy befolyásának mértékéig Ön dátum- és időpecsétet tartalmazó módon naplózni köteles a Rendszerhez való minden egyes és összes hozzáférést. Ön köteles titkosítani annak a Rendszernek a jelszó- és felhasználónévfájljait, amely bármilyen olyan Power BI felhasználói adatot tárol vagy feldolgoz, amely adatokhoz való hozzáférést a Microsoft engedélyezte Önnek.

A jelszavaknak egyedieknek és ki nem találhatóaknak kell lenniük, és gyakran meg kell változtatni őket. Önnek minimalizálnia kell a jelszavakhoz való hozzáférést és a jelszavak használatát. Ahol lehetséges, a további jogosultságokat igénylő parancsokat biztonságosan dátum- és időpecsétet tartalmazó módon naplózni kell a tevékenységek teljes nyomon követhetőségének biztosítása érdekében.

Ha valakinek megszűnik Önnél a munkaviszonya, akkor az adott személy jelszavát és a jelszóhoz való hozzáférésének lehetőségeit azonnal meg kell szüntetni. Biztonsági felülvizsgálatok.

a férgeket semmilyen módon nem távolítják el parazita eszközök

A Microsoftnak jogában áll, de nem köteles saját költségén független harmadik féllel megvizsgáltatni és ellenőriztetni, hogy Ön betartja-e a biztonságra vonatkozó jelen rendelkezéseket. Ön saját költségén a lehető leghamarabb köteles kijavítani az ilyen felülvizsgálatok által felfedett biztonsági hiányosságokat.