A férgek golyóként repülnek ki ha részegek, Tudok Egy Munkát


A férgek golyóként repülnek ki, ha részegek Barna barátném, eszembe te jutottál: férjed pilóta, s mesélted szerelmes rettegésed! S míg elképzeltem fönt a gépet, ahogy a légcsavar a havat szikrázva kavarja, s a gép vezetőjét, aki műszereire, majd a fehér éjbe tekint; vad gyermekkorom lobbant föl újra szívemben; mert pilóta akartam lenni én is! Repülő, aki nevetve legyőzi a lét, a föld vonzerejét. Ó, én is az akartam lenni, mint a te férjed!

Repülő, egeket szántó, hatalmas! Rock and rollnak hívott Hány játék, hány fulladt kisérlet, hány füzet őrzi jegyét?

Olvasási mód:

Szállani én is akartam; már az iskola udvarán, a férgek golyóként repülnek ki kitárt karokkal, berregve futottam, nagyobb port rebbentve, mint a libák! S hogy bongani kezdte az iskola-harang a tudomány aznapi befejeztét, haza is kitárt karokkal szálltam.

Utoljára Aut-Aurirt-nál verekedtem az arabokkal, és az őrmester úr vezetett. Akkor a másik kettő helyett az egész peloton kimenőnapját elvonom!

Ó, hányszor is! Tudok Egy Munkát S a padlás pókhálói mögűl előkotort rossz esernyővel, mely mint a bőregér szárnya feszűlt szét, a dudvás, lapuleveles pincetetőről, mint nagy denevér huhogtam alá, s már azt hittem, az űrben kavargó vad madár vagyok, a percnyi zuhanásban.

Míg a lazuló kövek fekete réseiből előbújt izzadó varangyosbéka nézte figyelték, az éter húrjain henytergő fecskék, suhanó nagy galambok! De észre nem térített a földrecsapódás! Nem volt nyugalmam!

Rock and rollnak hívott

A kácsaszárny szerkezetét, amivel anyám a tojásfehért mázolta szét a férgek golyóként repülnek ki húsvéti kalácson, igen, azt figyelve, kipergett lúdtollat gyűjtve halomba; s tollaim két szárnnyá ragasztva szurokkal; gondoltam, lomha, nagy csapással útnak indulok, s fönn, a meteorokkal sistergő magasban kristály-homlokkal repülök, zúgva, tündökölve, új meteorként az űr orkánjaiban.

Új Ikarusként fölszállni vágytam a tiszta egekbe! S ha ez sem sikerűl, hát sárkányt ragasztok, fából, papírból, hozzákötözöm magam dróttal, zsineggel, s vele szállok legalább a holdig! S később, hogy államon kiütött már a zsenge fű és sebhelyes homlokomon a rakéta-erővel telített kamaszkor pattanása: ó, hogy figyeltem, milyen izgalommal a legyek, méhek, szitakötők párafinom rece-szárnyát, míg kint kóboroltam a tavaszi rétek, virágzó szőlők, a nyári erdők hűvös rengetegjén, s este, otthon, a vacsorát be sem fejezve, a kamra lámpa-rózsálló ködében izgatott tervek, számítások, suta algebra- tételek között rajzolgattam új madaram szárnyát, alakját, s rajzaim úgy hordtam aztán izgatott szívem fölött, mint a szomszédban Laci a szerelmes levelet.

S később! Ó, ti oly nehezen összekuporgatott fillérek, melyekre az apai verejték sója tapadt!

Ó, ti szaklapok, a repüléstechnika könyvei! Ó, ti izgatott vasárnapok! Óh, apám, te emlékedben áldott, aki büszke mosollyal hoztad a lapokat havonként madártestű, a férgek golyóként repülnek ki fiadnak; mert csontozatom is oly finom, könnyű volt, mint a a férgek golyóként repülnek ki ha részegek.

RADNÓTI MIKLÓS: ERŐLTETETT MENET (VÁLOGATOTT VERSEK)

Ó, hogy ismertem én a gépek fajtáit, a motorokat, olajokat, az irányító szerkezetet, ideges műszereket, a repülés egész történetét! S terveztem új rakétát, mely a végtelent bejárja, de le sose száll a földre velem. Mais acessadas de Tankcsapda Ködgyűrűs, harmatos csillag sose lesz dörögve suhanó gépem kikötője: csak száll, suhan, gyönyörű ívben repűl, s tán pillanatra néha lebegve megáll; kinyitom a rakéta gömb-ablakát, s hallgatom a csengve összekoccanó csillagok zenéjét, s ha ott halok is, a mindenségben suhanó a szalagféreg ember legyen a rakéta, s hűlt szívemmel, csontvázammal, porommal szántsa az űrt időtlenűl.

Ó, repülés! Előnyük, hogy az ember időt spórol velük; mert nem igényelnek hosszú hetekre-hónapokra terjedő figyelmet. Amíg a lágy tojás megfő, amíg a hívott szám ha foglaltat jelez jelentkezik, olvassunk el egy Egyperces Novellát.

parazita feladatok

Ifjúi vágyam! Erősebb a tűz-szerelemnél! De megigézted a lelkem, s de nagyot zuhantál!

reggel nagyon rossz szaga van

Mint porban hangya-nyom, a szívben csak annyi maradt belőled! Mikor a rideg repülő-orvos a buta test vizsgája után elvágta reményem! Tíz év vágy-repülője zuhant keserű ívben akkor a földre!

S hányszor mondtam azóta a kiégett, rossz leheletű férgek egy felnőttnél roncsokon elégiát?

Romjain hányszor zokogtam? Csak a test?

Parazita készítmények terhes nők számára

Miért nem nézte a lelket, a vágyat? Az esztendők erején izmosodó vágyakozást?

paraziták a szem területén

Hát nem lettem pilóta, de költő! A férgek golyóként repülnek ki ha részegek már nem fáj úgy, nem éget a férgek golyóként repülnek ki a testi repülésnek! Nagyobb szárnyakat kaptam azóta.

a féreg petéinek kaparási technikája

Bár nem nő ki vállaimból, tollait, pihéit nem látjátok begyűrve az ingem alatt. A Múzsa adott szárnyakat nekem, a Múzsa!

Honnan származnak a férgek, kik rendelkeznek velük

Óda a repüléshez Ó, hányszor merengtem azóta a kalászba fakadó nyári ég alatt, hallgatva éteri zizegését. Hányszor tűnődtem: az a vágy miért volt? Hajnalig heverve az udvar gyepén, hányszor akartam elrepülni innen, micsoda vággyal, hogy azt hivém, boldog akkor leszek csak, már ha a földet gőzökben kerengni látom alattam, nyomorú, vak csillagot, ahol vad elnyomás, butaság, gőg ül vérrel bemocskolt trónján, s a szégyen a koronája! S átkoztalak is, repülőgép!

A férgek golyóként repülnek ki, ha részegek, Tartalom Index John Matthews szemgolyójába egy mikroszkopikus méretű féreg fészkelte be magát, és elkezdte elfogyasztani a férfi szemét. Az orvostudomány összesen 15 ilyen esetet jegyzett fel eddig. A hasonló férgek általában az ember gyomrában fordulnak elő, ritka az, hogy a véráramban a szembe jussanak, az pedig főleg, ha részegek ott észrevegyék, és sikerüljön úgy eltávolítani, hogy a páciens látása megmarad.

Utoljára Aut-Aurirt-nál verekedtem az arabokkal, és az őrmester úr vezetett. Keserű átkokat nyüszítve a ropogó tehetetlen állat; a fölborzolt idegzet, a félelmükben elszabadúlt, kifordulni akaró szervek, a borzalom ökrendezése még mindíg kisért!

Betűméret:

Csontjaimban érzem még a bombák sikolyát, s azt a képet recehártyámról le nem törüli senki: a szelíd kukoricák közt a bombázó parazita túlélési stratégia s előbb még a lángolva szétfröccsenő gépből, mint könnyű búborékok, kifoszlottak az ejtőernyők, sodortatván a hömpölygő egektől.

S a földön, a napraforgók tövében csomósra összesűlt katonák, üszkös facsonkok, égett hús, perzselt szőr szaga száll, s mint a nap arany verejték-csöppjei, tömzsi kis darazsak dörmögnek a napraforgók között, Ó, hogy átkoztalak akkor, te vad kór, ifjúi vágyam: repülőgép; nem akartam hallani se rólad!

S már nem sajnálom a magam-nem-akarta cserét!

férgek jele az emberi testben